Voor woningcorporaties ...

Marktwaarde conform Handboek

Woningcorporaties hebben op vele manieren te maken met taxaties. Zo dient volgens de nieuwe Woningwet het gehele bezit te worden gewaardeerd op marktwaarde voor de jaarrekening. De taxaties worden in principe modelmatig uitgevoerd. In het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde wordt onderscheid gemaakt in een de zogenaamde basisversie en de full versie. Bij de full versie dient u een taxateur in te schakelen. U zoekt ondersteuning van een taxateur voor de waardering van uw Bog, Mog, Zog of woningbezit? Dan vindt u in Kraan Stokman Van Duren Taxaties een betrouwbare taxatiepartner. Wij taxeren voor veelal kleinere corporaties door geheel Nederland. Wij kunnen full versie taxaties uitvoeren op elk (gevalideerd) taxatiemanagement systeem. Tevens zijn wij als tmi-taxateur aangesloten bij de woningcorporatiemodule van Flux.

TMI taxatie

Heeft u een marktwaarde taxatie nodig voor het afstoten of verwerven van bezit, zoals woningcomplexen of maatschappelijk vastgoed?

Wij werken met het door het TMI opgestelde Taxatie Management Systeem. Dit taxatiesysteem levert een waarborg dat de taxatie voldoet aan de hoogste eisen die worden gesteld aan taxaties. Wij gebruiken onder meer de volgende TMI modules:

  • Wooncomplex taxatie
  • Commercieel vastgoed taxatie
  • Residueel grondwaarde taxatie

Ik wil graag een prijsindicatie TMI taxatie ontvangen.

Prijsindicatie TMI taxatie?
Klik Hier
Vrijblijvend kennismakingsgesprek?
Klik hier